Welcome

Soal Matematika J 1

 1. Akar-akar dari 2x ^ 2 – 6x – p = 0 adalah x_{1} 1 dan*x_{2} Jika x_{1} – x_{2} = 5 maka nilai p adalah…

A. -8

B. -6

C. 4

D. 6

E. 8

2. Soal SPMB/SNMPTN/MatDas Persamaan kuadrat x ^ 2 – ax + a + 1 = 0 mempu- nyai akar-akar X_{1} dan x_{2} . Jika x_{1} – x_{2} = 1 maka nilai a =

A. -5 atau 1

B. 5 atau -1

C. 5 atau 1

D. -5 atau-1

E. 1/5 atau 1

3. Soal Ujian Nasional Akar-akar persamaan kuadrat x ^ 2 + 2x + 3 = 0 adalah a dan ẞ. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya (alpha – 2) dan (beta – 2) adalah …

A. x ^ 2 + 6x + 5 = 0

B. x ^ 2 + 6x + 7 = 0

C. x ^ 2 + 6x + 11 = 0

D. x ^ 2 – 2x + 3 = 0

E. x ^ 2 + 2x + 11 = 0

4. Soal Ujian Nasional Persamaan kuadrat (m – 1) * x ^ 2 + 4x + 2m = 0 mempunyai akar-akar real dan berbeda maka nilai m adalah …..

A. – 1 < m < 2

B. – 2 < m < 1

C. 1<m<2

D. m < – 2 atau m > 1

E. m < – 1 atau m > 2

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top

Selamat Datang